danginis


danginis
2 dangìnis,adj. (2), dañginis (1), dánginis (1) Kt 1. danguje matomas: Išmargintas sijonėlis kaip danginis sietynėlis LTR(Pnd). 2. K žr. dangiškas 1: Danginiai, danguj esą šventieji SD173. Jūs, dangìniai gyvatninkai, t. y. šventieji, dangokite manę ir melskitės už muma J. 3. žr. dangiškas 3: Dánginė spalva KzR. Dañginės spalvos skepetaitė Gs. Tokios šviesiai mėlynos – dañginės akys Gs.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • danginis — 1 dangìnis sm. (2) mėnuo: Dangìnis jaunas dãba negreitai Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • danginis — 3 dangìnis, ė adj. (2) dangą sudarantis: Vartai dangìniai šiaudais išpinti, kad galvijai nesaikiotum šieno J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dangujęjis — dangujęjis, ji adj. emph. (1); BPII47, MP161 bažn. arch. danguje esantis, danginis: Tėvas dangujęjis duosti PK17. Dangujęji duona MT17. Užkvietė tave skomiosp dangujęjosp DP200. Angelai dangujęji DP14. Galybės dangujęjos pasiviskins Ch1Mr13,25 …   Dictionary of the Lithuanian Language